Алена Лепішава

Літаратуразнаўца, крытык, аўтарка артыкулаў, прысвечаных сучаснай літаратуры і тэатру, а таксама мастацкай прозы. Асноўны кірунак інтарэсаў ― эксперыментальны вектар мастацтва, незвыклыя стратэгіі пісьма, міжлітаратурныя сувязі.

Адна з каардынатараў анталогіі "Нетутэйшыя: reversion: беларуская эксперыментальная драматургія ("ТВЛ", "Бум-Бам-Літ" + )" (Цюрых, 2023). Публікуецца ў часопісах "Дзеяслоў", "Цирк "Олимп" + TV", "Дружба народов", "Миргород", "Studia Białorutenistyczne" і інш.

Жыве ў Мінску.

Публікацыі Алены Лепішавай у часопісе "TAUBIN":